Menu

Forskning

Vi anser att det är viktigt med forskning eftersom vi vill utveckla produkter som passar både brukarnas och deras vårdgivares behov. Därför utför vi flera studier för att lära oss mer om personer med inlärningssvårigheter, deras vårdmiljö och hur Tovertafel UP påverkar dem.

Inlärningssvårigheter & Tovertafel

Vårdinrättningar som en inspirerande miljö Läs mer om den här forskningen
Miljön är ett aktivt bidrag Läs mer om den här forskningen

Särskilda spelegenskaper för Tovertafel UP

När Tovertafel Original för personer med demens lanserades 2015, såg vi snart behovet av en Tovertafel särskilt utvecklad för personer med inlärningssvårigheter. Efter en intensiv utformnings- och forskningsperiod där vi arbetade tillsammans med brukare och vårdgivare på Philadelphia Zorg lanserade vi Tovertafel UP i april 2016.

  • Varje spel har flera lager, vilket gör att personer på olika utvecklingsnivåer kan spela spelet samtidigt.
  • Spelen erbjuder en rik miljö med element som passar deras erfarenheter.
  • Lekupplevelser som visats sig viktiga för vuxna med inlärningssvårigheter är sinnesstimulering, tävling, humor, utmaningar och kreativitet.

Lär dig mer om specifika lekupplevelser med Tovertafels UP

Forskning: Miljön är ett aktivt bidrag

Vi på Active Cues var nyfikna på effekterna av Tovertafel UP. Därför bad vi sistaårsstudenter att undersöka detta. Bianca Kwant, som studerar tillämpad psykologi, besökte två avdelningar på vårdhemmet Philadelphia Zorg för att undersöka de direkta effekterna av Tovertafel UP. Hon observerade aspekterna glädje, sorg, ilska, rädsla, fysisk aktivitet och social interaktion i två grupper om tolv individer med inlärningssvårigheter.

 

Hennes forskning visade att användningen av Tovertafel UP gav högre nivåer av glädje, social interaktion och fysisk aktivitet hos personer med inlärningssvårigheter. Den visade också att deltagarna i högre utsträckning arbetade tillsammans och interagerade mer med varandra.

Utvärdering av användarnas upplevelser av Tovertafel UP

Utöver effekterna av Tovertafel UP på dess brukare, ville vi också veta mer om användarnas upplevelser. I en annan studie undersökte Lianne, som studerade vårdteknik vid Rotterdams universitet för tillämpad vetenskap, på Active Cues vägnar hur användningen av Tovertafel UP kunde förbättras för brukade och personal. Precis som Bianca observerade Lianne personer som använde produkten på två avdelningar på vårdhemmet Philadelphia Zorg.

 

Liannes forskning belyste flera olika sätt som spelet kunde förbättras på för att ännu bättre passa brukarnas och vårdpersonalens behov. Med hjälp av dessa resultat kunde vi påbörja arbetet med att förbättra våra spel.