Menu

Forskning

Det är oerhört viktigt med forskning för oss, eftersom vi vill utveckla produkter som passar barnens, deras pedagogers och vårdgivares önskemål. Därför utför vi olika studier om barn med autism (ASD) och deras (inlärnings)miljö.

AUTISM & TOVERTAFEL

Det utforskande projektet ”Active Cues for Autism” Läs mer om den här forskningen
Speltest i Miami: Utformning för ett brett behovsspektrum Läs mer om den här forskningen
Designriktlinjer för barn med autism Läs mer om den här forskningen
Att designa för personer med kognitiva svårigheter Läs mer om den här forskningen

Det utforskande projektet ”Active Cues for Autism”

Under det utforskande projektet ”Active Cues for Autism” arbetade ett multidisciplinärt team tillsammans under utvecklingen av den nya Tovertafel Unique, som kan hjälpa barn med autism att leka tillsammans. I nära samarbete med barn, pedagoger, terapeuter och forskare utformade vi specifika spel för den här målgruppen.

 • interaktiva projektioner kan skapa ett gemensamt fokus
 • många barn uppskattar de interaktiva ljusprojektionerna och ljuden
 • rörliga projektioner uppmuntrar de spelande att turas om
 • ljuset är säkert att leka med

Med stort tack till (logotyper):

Speltest i Miami: Utformning för ett brett behovsspektrum

Vi hade ett nära samarbete med ”The Learning Center” och stiftelsen Els for Autism i Jupiter (Florida, USA). Under hösten 2016 testade vi spel där för Tovertafel Unique tillsammans med mer än femtio barn och deras pedagoger. För att förbättra våra spel observerade vi barnen i små grupper om fem. Vi undersökte också hur spelen på bästa sätt kunde stötta pedagogernas och terapeuternas arbete.

 • Alla barn med autism är unika/li>
 • Alla barn leker med Tovertafel på sitt eget sätt
 • Pedagoger eftersträvar unika lek- och inlärningsmål för alla barn
 • Det är utmanande att öva färdigheter med Tovertafel
 • Pedagoger kan fokusera på sin interaktion med barnen, eftersom Tovertafel ger dem ett ”färdigt material”

Designriktlinjer för barn med autism

För att anpassa våra spel till målgruppen på bästa sätt utvecklade vi designriktlinjer i form av spelegenskaper. Grunderna för våra riktlinjer är hämtade från en publikation från Van Rijn och Stappers (2008) där de ger utvecklare en översikt över olika slags miljösamverkan som uppskattas av barn med autism (ASD).

 • Ge barnen känslan att de styr spelet
 • Ge barnen en strukturerad situation
 • Tillåt barnen att skapa sin egen struktur
 • Utnyttja barnens specifika intressen
 • Uppmuntra barnens utmärkta minnesförmåga
 • Belöna barnen med sensoriska upplevelser
 • Uppmuntra deras sinne för detaljer
 • Tillåt barnen att använda hela kroppen

Läs den vetenskapliga publikationen
Läs mer om spelegenskaper

Att designa för personer med kognitiva svårigheter

I vårt forsknings- och designteam ansvarar forskningsdesigner Helma van Rijn, som är civilingenjör med doktorsexamen, för användarforskning och speldesign för barn med autism. Hon har en doktorsexamen från TU Delft inom kollektiv design med och för människor med kognitiva svårigheter. Hennes doktorsavhandling ”Meaningful Encounters” beskriver hur designer kan lära sig genom möten med barn med autism och deras vårdgivare. Dessutom innehåller hennes forskning en fallbeskrivning inom design för människor med demens. På Active Cues får Helma omsätta sina kunskaper i praktiken!

Läs avhandlingen