Menu

Vi är glada att kunna dela vår kunskap med andra designer som vill utveckla produkter för vårdsektorn.

För
designer

Hur utvecklar du spel för människor med specifika vårdbehov? Vilka faktorer måste du ta hänsyn till som designer?

Kollektiv design

Hur utvecklar du spel för människor med en kognitiv funktionsnedsättning? Vi tror på att man ska börja med att sätta sig själv i deras ställe. Eftersom vi vill utveckla produkter för specifika målgrupper, utvecklar vi produkterna tillsammans med målgrupperna.

Processen där designer och icke-designer arbetar tillsammans kallas kollektiv design. Under utvecklingen av nya spel tar vi hjälp av experter och människor från olika vårdplatser (våra platser för kollektiv design) i Nederländerna, USA och Sydafrika.

Platser för kollektiv design

Under kreativa möten på våra platser för kollektiv design tittar vi noggrannare på spelarnas intresse och erfarenheter, tillsammans med vårdgivare, beteendevetare, stödarbetare och anhöriga. Dessutom följer vi vårdgivarna då och då. Resultatet blir att vi får idéer till nya spel. Djurpusselspelet från Tovertafel UP kom till från ett önskemål om att ha ett spel som kan spelas när som helst av människor med olika nivåer av kognitiva funktionsnedsättningar.

Från idé till prototyp

Vårt designerteam består av visuella formgivare, spelutvecklare och användarinriktade designer. Under brainstorming-möten arbetar teamet med idéer och förslag som har uppkommit under de kreativa mötena och utvecklar dessa till spelkoncept. Teamet använder designverktyg, såsom spelegenskaper, som vi utvecklar själva. Koncepten lämnas sedan vidare till utvecklingsteamet som ansvarar för tekniken bakom spelen.

Se spelegenskaperna för varje målgrupp >

Från prototyp till lansering

Den första prototypen görs. Nu vill vi ta reda på om spelet verkligen passar målgruppen. Vi går tillbaka till platsen för kollektiv design och den roligaste delen börjar: vi börjar spela! Under speltesterna försöker vi hålla oss så nära de verkliga situationerna som möjligt och observerar målgrupperna. Dessutom utvärderar vi prototyper av spelen tillsammans med vårdexperter och stödarbetare. Vi funderar på vad som fungerar och vad som inte gör det samt vad som fortfarande saknas. Ändringarna och diskussionspunkterna arbetas igenom vidare tills spelet är helt rätt och ger många glada stunder! Under speltesterna visar sig några prototyper inte passa och dessa överges, befintliga spel förbättras däremot och idéer till nya spel träder fram!

Spelegenskaper

Vi vill skapa så många lyckliga stunder som möjligt för personer som inte kan ta dem för givet. Därför delar vi inte bara insikter från vår egen efterforskning med våra egna designer och utvecklare utan även med andra designer som vill förbättra livskvaliteten för människor med kognitiva funktionsnedsättningar. Spelegenskaperna nedan har framkommit genom speltester, våra egna efterforskningar och observationer samt befintlig litteratur. De inspirerar oss att komma på nya spel, men används även för att kontrollera om spelkoncepten uppfyller de rätta villkoren för den specifika målgruppen. Spelegenskaperna utvecklas ständigt och blir aldrig färdiga eftersom vi fortsätter att finjustera dem och vi slutar aldrig att lära oss!

Spelegenskaper

 • Spelet ger tillräckliga reaktionstider

 • Spelet är realistiskt och utformat för vuxna

 • Spelet bjuder på överraskningar

 • Spelet är optimalt både visuellt och auditivt

 • Spelet strävar efter en balans mellan avkopplande och stimulerande projektioner

 • Spelet passar spelarens erfarenheter och intressen

 • Spelet är enkelt men inte barnsligt

 • Spelet gör det möjligt att samarbeta mot ett mål

 • Spelet kan spelas antingen självständigt eller under minimal handledning.

 • Spelet bjuder in till medverkan på alla känslomässiga/sociala nivåer

 • Spelet använder klara färger med mycket kontrast

 • Spelet är utmanande på alla kognitiva nivåer

 • Spelet inspirerar till sund konkurrens

 • Spelet har ett konkret mål

 • Spelaren har alltid initiativet

 • Spelet reagerar på minimala och/eller långsamma rörelser

 • Projicerade bilder ger intuitiv inspiration till att röra på sig eller att röra dem

 • Spelet ger tillräckliga reaktionstider

 • Projektionerna är alltid spridda över bordet

 • Spelet reagerar alltid logiskt

 • Projektionerna saktar ner så snart de finns inom räckhåll

 • Spelet använder sig av högkontrastprojektioner

 • Spelet ger bara positiv feedback

 • Spelet bjuder in till medverkan i alla nivåer – ingen lämnas utanför

 • Spelet innehåller välkända element från det förflutna

 • Spelet behåller spelarens uppmärksamhet

 • Spelet påkallar spelarens uppmärksamhet

 • Spelet tar initiativet och ger automatiskt spelarna ny stimuli