Menu
Forskningen är central i allt vi gör på Active Cues. Vi utför inte bara mycket av forskningen själva, vi drar även nytta av insikter från tidigare publicerade studier.

Forskning

Forskning spelar en central roll hos Active Cues. För oss är det viktigt att Tovertafel inte bara passar användarnas behov, utan också vårdpersonalens och anhörigas. Därför utvecklas alla spel genom kollektiv design: i samarbete med målgruppen och personerna i dess omgivning.

Den första Tovertafel-enheten, Tovertafel Original, togs fram genom Hester Le Riches doktorandforskning vid Delfts tekniska universitet (TU Delft). När vi utvecklar våra produkter gör vi det i samarbete med universitet runt om hela världen. På Active Cues har vi alltid flera forskarstudenter, vilket innebär att Tovertafel ständigt förbättras!

Forskning inom vård och omsorg

När vi utvecklar våra produkter och spel lär vi oss också mycket om de olika målgrupperna. Vi upptäcker olika lekbeteenden och vilka lekupplevelser som fungerar för olika spelare. Tovertafel Originals fokus är till exempel på förundran och fysisk aktivitet, medan Tovertafel UP fokuserar på gemenskap och att leka tillsammans.

Demens

Forskning för Tovertafel Original

Se forskningen

Inlärningssvårigheter

Forskning för Tovertafel UP

Se forskningen

För och av studenter

De senaste åren har studenter med olika bakgrunder forskat på Active Cues, och det har lett till fascinerande resultat!
Titta på studenternas projekt

För designer

När vi utvecklar våra produkter och spel lär vi oss också mycket om de olika målgrupperna. Vi upptäcker olika lekbeteenden och vilka lekupplevelser som fungerar för olika spelare. Tovertafel Originals fokus är till exempel på förundran och fysisk aktivitet, medan Tovertafel UP fokuserar på gemenskap och att leka tillsammans.

Är du en designer, och vill du också vara med och utveckla innovationer inom vård och omsorg? Ju fler roliga stunder vi kan skapa inom detta område, desto bättre! Vi delar gärna med oss av vår kunskap med andra designer, eftersom vi hoppas att det ska inspirera dem att utnyttja sin expertis och kreativitet inom specifika målgrupper.
Speldesign för specifika målgrupper

Pågående utveckling

Forskning är också viktigt efter att Active Cues produkter har introducerats på marknaden. Detta för att utveckla nya spel, men också för att testa vilka resultat Tovertafel ger. Till exempel har flera utvärderande studier gjorts för Tovertafel Original med positiva resultat inom områdena känslor, social interaktion och fysisk aktivitet. Olika uppföljningsstudier genomförs just nu och vi är öppna för att arbeta tillsammans med institutioner som vill utföra forskning.

Vill du forska? Kontakta oss.

Håll dig informerad