Menu

VI ÄR
ACTIVE CUES

Alla har rätt att spela

Active Cues skapar lyckliga stunder för brukare hos vård och omsorg. Vi utvecklar spel för specifika målgrupper, såsom människor med demens, inlärningssvårigheter eller barn med autism. Vi gör det eftersom vi tycker att alla har rätt att spela och leka. Lek kan bidra positivt till allas hälsa och livskvalitet. För många människor i vårt samhälle är dock lek inte självklart. Speciellt för personer med fysiska eller psykiska nedsättningar. Vi vill göra spel tillgängligt för alla och på så vis inspirera så många som möjligt att på ett roligt sätt börja röra på sig!

Tovertafel Original, den första Tovertafel vi utvecklade, växte fram ur Hester Le Riches doktorandforskning. Forskning är en grundpelare hos Active Cues. När vi utvecklar våra produkter använder vi oss av kollektiv design för att arbeta tätt tillsammans med våra målgrupper och med universitetet runt hela världen.

Om Tovertafel Sverige

Tovertafel representeras i Sverige av Ingela Sjöberg, grundare av GoesArt. Vid nära samarbete i utvecklingen av pedagogiska lekmaterial, upptäckte Ingela hur dessa kunde hjälpa personer med funktionsnedsättning. Utifrån erfarenheter och förståelse för hur mycket mer det finns att göra för att hjälpa, aktivera och stimulera människor i vården tar resan sin början.
För människor som lever med demens i Sverige har ett fönster öppnats - ett fönster för ökad aktivitet och fler stunder av lycka.

VEM ÄR VEM?

Filter Categories
Alla
Försäljning
Utbildning och support
  • Ingela Sjöberg
    Försäljning
  • Cecilia Bondesson
    Innesälj och bokning